Contra-indicaties

Contra-indicaties zijn redenen waarom iemand níet (absoluut) of gedeeltelijk (relatief) gemasseerd mag worden, tenzij er toestemming is van de behandelende arts en/of therapeut. Raadpleeg bij twijfel altijd uw behandelend arts/therapeut.
Om er zeker van te zijn dat u geheel/gedeeltelijk gemasseerd kan worden, wordt er voor de massage een anamnese afgenomen.

Absolute contra-indicaties (dus geen massage):

 • Koorts
 • Infectie
 • Open wonden
 • Besmettelijke huidaandoening(en)
 • Trombose
 • Heftige pijn
 • Hartafwijking(en)
 • Zwangerschap (eerste 3 maanden)
 • Chemokuur of bestraling

Relatieve contra-indicaties (gedeeltelijk):

 • Ontstekingen
 • Traumata
 • Vaataandoeningen
 • Reflexdystrofie
 • Lokale huidaandoeningen
 • Steenpuist(en)
 • Hypertensie (hoge bloeddruk)
 • Oedeem

Indien ik niet volledig of onjuist wordt ingelicht, kan ik niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel ten gevolge van een behandeling.